24,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego zawarcia listu intencyjnego z Panattoni Construction Europe sp. z o.o., Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. otrzymał podpisaną umowę o roboty budowlane, dotyczącą budowy parku magazynowo-logistycznego obejmującego dwie hale magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Parzniewie („Obiekt”) oraz wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz prac projektowych („Umowa”).
Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi do dnia 30 września 2019 r. Wynagrodzenie netto należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi równowartość ok. 10% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok (według kursu EUR/PLN z dnia dzisiejszego).
Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku m.in. opóźnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, a także w usunięciu wad. Ponadto, strony Umowy mają prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących drugiej strony. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie, stronom oprócz żądania zapłaty kar umownych, przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywistej szkody poniesionej na skutek odstąpienia.
Emitent może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jednakże odpowiada za ich działania oraz zaniechania jak za swoje własne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Skowron Wiceprezes Zarządu Michał Skowron
2019-04-26 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.