DEKPOL S.A.: Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A.

2020-07-15 17:01
publikacja
2020-07-15 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych z SGB-Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. zawarł z SGB-Bank S.A. („Bank”) umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 15 mln zł („Kredyt 1”) oraz umowę o kredyt rewolwingowy w wysokości 30 mln zł („Kredyt 2”).
Przeznaczeniem Kredytu 1 udzielonego w formie odnawialnej linii kredytowej jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przeznaczeniem Kredytu 2 jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta związanej z zawieranymi kontraktami na realizację robót budowlanych, przy czym Kredyt 2 zastępuje dotychczasowy kredyt rewolwingowy udzielony Spółce przez Bank w 2017 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
Spółka jest uprawniona do wykorzystania Kredytu 1 do dnia 14 lipca 2022 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. oraz uprawniona do wykorzystania Kredytu 2 do dnia 14 października 2021 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.
Oprocentowanie Kredytu 1 i Kredytu 2 jest zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Kredytu 1 jest m.in. weksel in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 22,5 mln zł na prawie użytkowania wieczystego i odrębnej własności budynku położonego w Gdańsku, gwarancja PLG-FGP Banku Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczeniem Kredytu 2 jest m.in. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja PLG-FGP Banku Gospodarstwa Krajowego, przelew wierzytelności z kontraktów na roboty budowlane.
Umowy kredytowe zawierają warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do uruchomienia finansowania, a także zobowiązania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia Grupy na określonych poziomach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Katarzyna Szymczak - Dampc Członek Zarządu Katarzyna Szymczak - Dampc
2020-07-15 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki