26,0000 zł
-1,89% -0,5000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Zawarcie listu intencyjnego z Iglotex S.A

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z Iglotex S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. w godzinach wieczornych zawarł z Iglotex S.A. („Zamawiający”) list intencyjny w przedmiocie wyboru Emitenta jako Generalnego Wykonawcę do realizacji prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno – magazynowego w Skórczu („Obiekt”).
Zgodnie z określonymi w liście intencyjnym ogólnymi warunkami umowy zakończenie przez Emitenta realizacji Obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 30 lipca 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto Emitenta za wykonanie Obiektu została ustalona na poziomie ok. 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.
Umowa o generalne wykonawstwo ma zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2020 r. Z uwagi na rozpoczęcie prac po zawarciu listu intencyjnego, w przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie, prace zostaną wstrzymane, a Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za wykonane prace i poniesione koszty.
List intencyjny zawiera uzgodnione na potrzeby umowy zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku m.in. opóźnień w budowie, a także w usunięciu wad. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Emitent wysokość kary wynosi 12% wynagrodzenia netto. Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Emitenta nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.