REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane hal magazynowych w Koszalinie

2023-01-20 21:44
publikacja
2023-01-20 21:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-20
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane hal magazynowych w Koszalinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r. spółka zależna od Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Wykonawca”) otrzymała obustronnie podpisany aneks do umowy zawartej w październiku 2021 r. ze spółką z grupy Panattoni Development Europe Sp. z o.o. - Accolade PL XXV Sp. z o.o. („Zamawiający”) o roboty budowlane obejmujące wykonanie hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koszalinie (odpowiednio „Umowa” i „Aneks”).

Pierwotnie Umowa obejmowała wykonanie dwóch hal magazynowych o łącznej powierzchni ok. 26,4 tys. m2, za wynagrodzeniem netto o równowartości ok. 3% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021. Na mocy Aneksu Zamawiający zlecił Wykonawcy realizację dodatkowej części jednej z ww. hal o powierzchni ok. 29,2 tys. m2 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz realizację dodatkowych prac ulepszeniowych hal, wskutek czego wartość wynagrodzenia netto za realizację przedmiotu Umowy wzrosła do łącznie ponad 11% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021 (wartości przeliczone według kursu euro z dnia dzisiejszego). Prace w zakresie pierwszej z hal zostały zakończone w 2022 roku, natomiast realizacja drugiej z hal wraz z pracami zleconymi Aneksem zgodnie z postanowieniami Aneksu powinna zostać zakończona w początkowej części bieżącego roku.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych za opóźnienia w realizacji prac lub usunięciu wad, a także kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-20 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2023-01-20 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki