WAŻNE

DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

2020-05-20 17:41
publikacja
2020-05-20 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. dotyczącego zawarcia umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, dotyczącej realizacji budowy galerii handlowej wraz z innymi obiektami jak rondo, miejsca parkingowe dla samochodów itp. („Umowa” i „Inwestycja” odpowiednio) oraz raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wstrzymania realizacji Inwestycji, Zarząd Dekpol S.A. („Wykonawca”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. podpisał z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o. („Zamawiający”) aneks do Umowy („Aneks”).

W zawartym Aneksie strony postanowiły kontynuować kontrakt jednocześnie modyfikując harmonogram i zakres prac objętych Umową w ten sposób, że na dzień zawarcia Aneksu Wykonawcy została zlecona realizacja prac obejmujących budowę skrzyżowania typu rondo oraz prac niezbędnych do jego realizacji, a także prac, które na moment podpisania Aneksu zostały już wykonane przez Wykonawcę (łącznie jako „Prace 1”). Termin zakończenia Prac 1 został uzgodniony na kwiecień 2021 roku.

Jednocześnie, wobec faktu iż do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zamawiający nie doręczył Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji Prac 2, o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2020 (obejmujących budowę galerii handlowej - jednopoziomowego obiektu budowlanego wraz z wszelkimi przyłączami i zagospodarowaniem terenu), co stanowiło warunek rozpoczęcia realizacji tych prac, a wolą stron Umowy jest zrealizowanie Inwestycji, strony ustaliły nowy termin na doręczenie przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu realizacji Prac 2. Uzgodniono, że zawiadomienie może zostać doręczone do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia powyższego zawiadomienia. W przypadku braku doręczenia zawiadomienia zakres prac objętych Umową oraz wynagrodzenie Wykonawcy będą ograniczone jedynie do Prac 1. W przypadku doręczenia Wykonawcy zawiadomienia we wskazanym terminie, zakres prac zostanie zwiększony o Prace 2, które łącznie z Pracami 1 stanowić będą całość przedmiotu Umowy, a wszelkie terminy dotyczące Prac 2 ulegną wydłużeniu o łączny okres ograniczenia zakresu prac tj. od dnia 10 kwietnia 2020 r. do dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia.

W związku ze zmianami zakresów Prac 1 i Prac 2 ryczałtowe wynagrodzenie netto uległo zmianie i wynosi za Prace 1 ok. 1%, a za Prace 2 ok. 12% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Katarzyna Szymczak - Dampc Członek Zarządu Katarzyna Szymczak - Dampc
2020-05-20 Adam Olżyński Prokurent Adam Olżyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki