REKLAMA
RPP

DEKPOL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Emitenta na budowę Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu

2022-11-18 18:53
publikacja
2022-11-18 18:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Wybór oferty spółki zależnej Emitenta na budowę Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2022 r. oferta spółki zależnej od Emitenta – Dekpol Budownictwo sp. z o.o. („Wykonawca”) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wartość oferty netto stanowi ok. 5% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok 2021. Termin realizacji robót budowlanych oraz na uzyskanie i przekazanie zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia to 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Umowa z Wykonawcą ma zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze. W przypadku zawarcia umowy Emitent poinformuje o tym stosownym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2022-11-18 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki