REKLAMA

DEKPOL S.A.: Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

2020-08-07 21:52
publikacja
2020-08-07 21:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_DEKPOL_SA_za_2019_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-07
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 7 sierpnia 2020 r. sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A., których rozpatrzenie ma być przedmiotem punktu 8 i 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Sprawozdanie zawiera m.in. opinię Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w której Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu co do przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę, w kwocie 23 105 tys. zł, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_DEKPOL_SA_za_2019_rok.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_DEKPOL_SA_za_2019_rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol SA za 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-07 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki