REKLAMA

DEKPOL S.A.: Korekta wprowadzeń do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019

2021-04-27 18:32
publikacja
2021-04-27 18:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Korekta_wprowadzenia_do_skons.spraw.finans._Dekpol_SA_za_rok_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Korekta_wprowadzenia_do_skons.spraw.finans._Dekpol_SA_za_rok_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Korekta wprowadzeń do skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty:
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. - w zakresie punktów 8 - 10 oraz
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. opublikowanego w dniu 16 maja 2020 r. - w zakresie punktów 8 - 10.

Wymienione punkty wprowadzeń do skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmują:
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego (punkt 8),
- zarządzanie ryzykiem finansowym (punkt 9),
- ważne oszacowania i osądy (punkt 10).

Treść wymienionych punktów przed i po dokonaniu korekty przekazywana jest w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Niniejsza korekta jest dokonywana w związku z planowaną publikacją prospektu podstawowego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Dekpol S.A. emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. oraz w związku z faktem, iż skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za rok 2018 i 2019 zamieszczane są w tym prospekcie przez odniesienie. Korekta ma na celu zapewnienie spójności w zakresie prezentacji ww. sprawozdań finansowych z informacjami zamieszczonymi w prospekcie.
Załączniki
Plik Opis
Korekta wprowadzenia do skons.spraw.finans. Dekpol SA za rok 2018.pdfKorekta wprowadzenia do skons.spraw.finans. Dekpol SA za rok 2018.pdf
Korekta wprowadzenia do skons.spraw.finans. Dekpol SA za rok 2019.pdfKorekta wprowadzenia do skons.spraw.finans. Dekpol SA za rok 2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2021-04-27 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki