REKLAMA

DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku

2020-07-14 10:43
publikacja
2020-07-14 10:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Dekpol („Grupa”) w segmencie deweloperskim w I półroczu 2020 roku:
- liczba sprzedanych lokali: 53 lokali wobec 227 lokali sprzedanych w I półroczu 2019 roku
(na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych),
- liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy: 437 lokali wobec 209 lokali rozpoznanych w I półroczu 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 136.

Ponadto Spółka wskazuje, iż w I półroczu 2020 roku wydane zostały ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie:
- 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (139 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Nowe Rokitki V,VI" w Rokitkach k. Tczewa, a sprzedaż w tej inwestycji (w rozumieniu zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) na dzień 30 czerwca 2020 r. sięgała 84%,
- zespołu budynków mieszkalnych i usługowych (284 lokale) wchodzących w skład inwestycji "Grano Residence" w Gdańsku, a sprzedaż w tej inwestycji (jw.) na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła ponad 95%,
- 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (157 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Foresta" w Gdańsku, a sprzedaż w tej inwestycji (jw.) na dzień 30 czerwca 2020 r. sięgała 93%.

Wpływ na osiągnięte wyniki sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku miała przede wszystkim sytuacja związana z pandemią COVID-19. Spółka przystąpiła obecnie do analiz mających na celu aktualizację celów sprzedażowych Grupy na 2020 rok, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku. O wynikach analiz Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki