17,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Decora SA (DCR)

Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_NN_Parasol_01.04_art.69uoo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, działającego w imieniu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 26 marca 2019 roku, liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, posiadanych samodzielnie przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadały łącznie 544.393 akcje Spółki, co stanowiło 4,82% kapitału zakładowego Spółki, dającego łącznie 544.393 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia progu subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadały łącznie 544.393 akcje Spółki, co stanowiło 5,17 % kapitału zakładowego Spółki, dającego łącznie 544.393 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_NN_Parasol_01.04_art.69uoo.pdfzawiadomienie_NN_Parasol_01.04_art.69uoo.pdf zawiadomienie_NN_Parasol_01.04_art69uoo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-02 Artur Hibner Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.