REKLAMA
ZAGŁOSUJ

DEBICA: Umowy pożyczek z Goodyear S.A.

2021-12-08 15:28
publikacja
2021-12-08 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Umowy pożyczek z Goodyear S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg („Goodyear”) dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 205 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 10.12.2021 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 105 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 09.12.2022 r.

Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 16.12.2021 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 100 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 01.02.2022 r.

Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 3,20% w skali roku.

Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z zaplanowaną na dzień 10.12.2021 r. spłatą wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2020 z dnia 11.12.2020 r.) całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 16.12.2021 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 500 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2021-12-08 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki