79,6000 zł
-1,24% -1,0000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-05
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) - w uzupełnieniu do raportu bieżącego RB 19/2019 z 25 czerwca 2019 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 25 czerwca 2019 r. – informuje, że 5 lipca 2019 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybrała ze swego grona:
Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Dominikusa Golsonga – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie, że:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
Maciej Mataczyński – Członek Komitetu Audytu,
Andrzej Kowal – Członek Komitetu Audytu,
Łukasz Antoni Rędziniak – Członek Komitetu Audytu,
Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu.

Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.
Załączniki
Plik Opis
Zyciorysy.pdfZyciorysy.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-05 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-07-05 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.