81,0000 zł
-1,22% -1,0000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Informacje w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. i NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Informacje w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. i NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr
18/2018 z dnia 3 marca 2018 r., nr 31/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., nr 32/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., nr 38/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., nr 3/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. oraz nr 5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., nr 12/2019 z dnia 16 maja 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o:

- cofnięciu apelacji wniesionej przez akcjonariusza Anastasia van Kannel od wyroku oddalającego w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.;

- cofnięciu apelacji wniesionej przez następujące fundusze zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Rockbridge TFI”): Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji) z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 (dawniej Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2) z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+) z siedzibą w Warszawie, oraz fundusz zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Altus TFI”): Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie, od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego w całości powództwo o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie wymienionych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.;

- cofnięciu pozwu wniesionego przez Rockbridge TFI: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji) z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 (dawniej Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2) z siedzibą w Warszawie, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 (dawniej: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2) z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ (dawniej: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+) z siedzibą w Warszawie, SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, oraz fundusz zarządzany przez Altus TFI: Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Cofniecie pozwu nastąpiło za zrzeczeniem się objętego nim roszczenia.

Spółka poinformuje o orzeczeniach sądów wydanych w związku z powyższymi czynnościami powodów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-06-17 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.