REKLAMA

DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.

2021-07-02 15:29
publikacja
2021-07-02 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2021.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku („ZWZ”):

I. FGP VENTURE SP. Z O.O.
Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 1.175.000
Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 1.900.000
Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 33,86%
Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 65,15%

II. SUBFUNDUSZE ZARZĄDZANE PRZEZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
tj. Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2055, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2050, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2045, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2040, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2035, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2025, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony, Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji

Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 561 103
Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 561 103
Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 10,00%
Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 19,24%

W tym subfundusze posiadające samodzielnie udział powyżej 5% głosów na ZWZ:
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii:
Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 149 953
Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 149 953
Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 2,67%
Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 5,14%
- Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony:
Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 204 100
Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 204 100
Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 3,64%
Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 7,00%

III. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Liczba akcji, z których wykonywał głos na ZWZ: 283 254
Liczba głosów z akcji, z których wykonywał głos: 283 254
Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 5,05%
Udział głosów z akcji, z których wykonywał głos w liczbie głosów na ZWZ [%]: 9,71%


The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland (“Company”, “Issuer”), announces the list of shareholders holding more than 5% of votes at the Annual General
Meeting (“AGM”) on 30th June 2021.

I. FGP VENTURE SP. Z O.O.
Number of shares from which entity voted at the AGM: 1.175.000
Number of votes from shares for which the vote was exercised: 1.900.000
Share of votes in the total number of votes in the Company [%]: 33,86%
Share of votes from shares for which the vote was exercised at the AGM [%]: 65,15%

II. SUB-FUNDS MANAGED BY INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2030, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2055, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2060, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2050, Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2045, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2040, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2035, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, Investor PPK SFIO Subfundusz Investor PPK 2025, Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony, Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji

Number of shares from which entity voted at the AGM: 561 103
Number of votes from shares for which the vote was exercised: 561 103
Share of votes in the total number of votes in the Company [%]: 10,00%
Share of votes from shares for which the vote was exercised at the AGM [%]: 19,24%

Including sub-funds with more than 5% of votes at the AGM:
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii:
Number of shares from which entity voted at the AGM: 149 953
Number of votes from shares for which the vote was exercised: 149 953
Share of votes in the total number of votes in the Company [%]: 2,67%
Share of votes from shares for which the vote was exercised at the AGM [%]: 5,14%
- Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony:
Number of shares from which entity voted at the AGM: 204 100
Number of votes from shares for which the vote was exercised: 204 100
Share of votes in the total number of votes in the Company [%]: 3,64%
Share of votes from shares for which the vote was exercised at the AGM [%]: 7,00%

III. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Number of shares from which entity voted at the AGM: 283 254
Number of votes from shares for which the vote was exercised: 283 254
Share of votes in the total number of votes in the Company [%]: 5,05%
Share of votes from shares for which the vote was exercised at the AGM [%]: 9,71%


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-07-02 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki