REKLAMA

DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.

2021-07-01 18:02
publikacja
2021-07-01 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Sprzedaż do Motion Picture Association. Sale to the Motion Picture Association.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o sprzedaży do Motion Picture Association („MPA”) licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk.

MPA będzie wykorzystywać oprogramowanie DataWalk do gromadzenia informacji i prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń praw autorskich do zasobów cyfrowych.

Zarząd uznał fakt sprzedaży licencji za informację poufną, ponieważ potwierdza to zdolność Emitenta do skutecznego wspierania różnorodnych zastosowań komercyjnych i może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has completed a sale to the Motion Picture Association for the DataWalk analytical platform.

The Motion Picture Association will use DataWalk software in support of gathering intelligence and investigating copyright infringement of digital assets.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this further confirms the Issuer’s ability to successfully support a variety of commercial applications, and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-07-01 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki