REKLAMA

DATAWALK S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series O shares.

2020-12-01 15:37
publikacja
2020-12-01 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-01
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series O shares.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", Emitent”) informuje o wpływie do Spółki Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 1 grudnia 2020 r., w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 1224/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., w dniu 3 grudnia 2020 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 421.000 akcji serii O i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs about the receipt by the Company a Statement from the Operational Department of the Central Securities Depository of Poland S.A. (“KDPW”) of December 1st, 2020, which informed that pursuant to the KDPW Decision No. 1224/2020 of 23rd November 2020, on December 3rd, 2020, 421 000 series O shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-01 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-12-01 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki