REKLAMA

DANKS S.A.: Uzyskanie Tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności oraz skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

2021-06-09 19:36
publikacja
2021-06-09 19:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Uzyskanie Tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności oraz skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 07 czerwca 2021 roku spółce zależnej Emitenta, tj. Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000819069_ _"Cermix"_, został doręczony Tytuł Wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 28.05.2021 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X wydział Gospodarczy. W dniu 08 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego Adama Andruszkiewicza, ul. Fort Służew 1 lok. 37, Warszawa 02-787. Komornik w dniu 09.06.2021 r. podjął czynności egzekucyjne, w dziale III ksiąg wieczystych na działkach położonych przy ul. Puławskiej 601, Warszawa pojawiła się wzmianka o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Emitent szacuje zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez zbycie w/w nieruchomości na okres 6 miesięcy.

Zarząd Emitenta przypomina, że _1_ Cermix jest spółką celową, przeznaczoną wyłącznie do nabycia i windykacji przedmiotowej wierzytelności, _2_ Cermix nabyła przedmiotową wierzytelność w zamian za cenę w wysokości 2.800.000 zł _dwa miliony osiemset tysięcy złotych_ powiększoną o należny podatek od towarów i usług. przy czym _3_ cena ta została uiszczona ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta, a _4_ o fakcie nabycia przedmiotowej wierzytelności Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu
2021-06-09 Agnieszka Truchel Operator Systemu ESPI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki