REKLAMA

DANKS S.A.: Nabycie udziałów spółki celowej, udzielnie pożyczki spółce celowej oraz planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

2021-11-22 23:53
publikacja
2021-11-22 23:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Nabycie udziałów spółki celowej, udzielnie pożyczki spółce celowej oraz planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27.10.2021 r. Emitent nabył udziały w Spółce EPO INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000703848) („EPO INWEST”) w zamian za cenę wynoszącą 4.550,00 zł za wszystkie nabyte udziały.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 22.11.2021 roku podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na zawarcie umowy pożyczki z EPO INVEST.

Mając na względzie udzieloną zgodę w dniu 22.11.2021 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z EPO INVEST. Na podstawie umowy pożyczki Emitent zobowiązał się do udzielenia EPO INVEST pożyczki w kwocie nie większej niż 6.400.000,00 zł z przeznaczeniem (1) na sfinansowanie nabycia wierzytelności pieniężnej przysługującej jednemu z działających w Polsce banków wobec osoby prawnej, wynikającej z umowy kredytowej, zabezpieczonej hipoteką umowną w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim oraz (2) na sfinansowanie procesu windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1 proc. rocznie, a okres jej spłaty jest powiązany z terminem windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym EPO INVEST.

Zarząd Emitenta informuje, że EPO INVEST jest spółką celową Emitenta, dedykowaną wyłącznie do zawarcia opisanej powyżej umowy nabycia wierzytelności, a następnie do przeprowadzenia windykacji tejże wierzytelności.

Emitent wyjaśnia, że planowane nabycie i windykacja opisanej powyżej wierzytelności jest kolejnym przejawem realizacji zapowiedzi podejmowania przez Emitenta działań, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości). Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu
2021-11-22 Agnieszka Truchel Operator Systemu ESPI
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki