REKLAMA

DANKS S.A.: Nabycie przez spółkę celową wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

2021-11-29 18:36
publikacja
2021-11-29 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę celową wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 22.11.2021 roku, informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. roku spółka zależna Emitenta, tj. EPO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000703848 („EPO INVEST”) zawarła Umowę przelewu wierzytelności, opisanej ww. raporcie bieżącym, z jednym z działających w Polsce banków.

Obecnie, na dzień 29.11.2021 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania, które zostało nabyte przez EPO INVEST na podstawie ww. Umowy, wynosi: 7.767.290,35 zł. plus odsetki.
Emitent informuje, że EPO INVEST pod nabyciu wierzytelności, bezzwłocznie przystąpi do działań mających na celu wyegzekwowania wszystkich należnych środków, również z przedmiotu zabezpieczenia tj. hipoteki umownej w wysokości 15.600.000,00 zł na nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu
2021-11-29 Agnieszka Truchel Operator Systemu ESPI
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki