Czy wydatki na zakup opon do samochodu można rozliczyć w kosztach podatkowych?

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej beż użycia samochodu. Wykorzystywanie tego środka transportu to dla podatnika ogromna wygoda, a ponadto oszczędność czasu. Z drugiej strony, użytkowanie samochodu wymaga od przedsiębiorcy ponoszenia wielu dodatkowych kosztów, na przykład zakupu nowego kompletu opon. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów podatkowych?

W dzisiejszych czasach trudno spotkać przedsiębiorcę, który nie korzysta z samochodu, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Jednak, podatnik musi wiedzieć, że użytkowanie środka transportu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Każda cześć samochodu ulega zużyciu i niekiedy wymaga wymiany. Doskonałym przykładem tego są opony, które dla bezpieczeństwa jazdy, należy wymieniać w pewnych odstępach czasu. Jak zatem traktować wydatki poniesione, w celu sfinansowania zakupu opon? Czy koszty te można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

Chcesz kupić auto, a brakuje ci pieniędzy?
Sprawdź naszą ofertę kredytów samochodowych

Mimo, iż z pozoru odpowiedź na postawione wyżej pytanie, wydaje się prosta, nie jest to takie oczywiste. Podatnik powinien wiedzieć, że możliwość zaliczenia kosztów zakupu opon w koszty podatkowe zależy od tego, kiedy zakup ten został dokonany oraz do jakiego auta opony są nabywane.


Zakup opon przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji jest amortyzowany

Nabywając samochód, bardzo często wydatkiem towarzyszącym jest koszt zakupu drugiego kompletu opon.  W takim przypadku dodatkowy zestaw opon będzie wpływał na wartość początkową pojazdu.  Podatnik powinien pamiętać, że zgodnie z przepisami podatkowymi za wartość początkową środków trwałych uważa się między innymi cenę ich nabycia, na którą składają się: kwota należna zbywcy oraz ogół kosztów związanych z przystosowaniem ich do działania we właściwy sposób.

Ponadto należy podkreślić, że za środki trwałe uznaje się kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania składniki majątkowe,  o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W konsekwencji zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, przedmiotowy wydatek związany z zakupem kompletu opon, poniesiony przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji środków trwałych,  należy traktować jako składnik ceny nabycia. Oznacza to, że powiększy on wartość początkową samochodu i będzie podlegał rozliczeniu kosztów w czasie, w postaci odpisów amortyzacyjnych.

 
Zakup opon w trakcie eksploatacji auta stanowi koszt

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa zestaw opon samochodowych w czasie użytkowania samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, który został już wprowadzony do ewidencji środków trwałych jednostki gospodarczej, wydatki poniesione na ten zakupu można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z zapisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl, którego za koszt uzyskania przychodów uznaje się wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wyżej wymienionej ustawy. Tak więc, wydatki związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Zakup opon do samochodu nie stanowiącego składnika majątkowego firmy limitowany

Podatnik powinien wiedzieć jednak, że wydatki poniesione eksploatację pojazdu nie będącego składnikiem majątkowym jednostki gospodarczej a użytkowanym na potrzeby firmy, kształtują się nieco inaczej. Koszty w tym przypadku rozlicza się do określonego limitu, w ramach tak zwanej kilometrówki, wynikającej  z prowadzonej przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu.

W konsekwencji, przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania liczby przejechanych kilometrów na potrzeby działalności gospodarczej i obliczenia limitu, jako iloczynu liczby przejechanych kilometrów i stosownej stawki za kilometr.


Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
 

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl