Czy paragon za przejazd autostradą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Pracownicy naszej spółki podczas delegacji korzystają z przejazdu płatnymi autostradami. Czy paragon za przejazd autostradą może stanowić podstawę do ujęcia kosztów w księgach rachunkowych oraz czy na podstawie paragonu możemy odliczyć VAT?

Paragon za przejazd autostradą spełnia warunki do uznania go za dowód księgowy, jednak niezbędne jest uzupełnienie go o dane wyszczególnione w art. 21 ust. 1 uor. Konieczne więc będzie umieszczenie na paragonie danych nabywcy oraz podanie opisu operacji gospodarczej, czyli określenie w jakim celu została dokonana opłata. Uzupełnienia paragonu o te informacje możesz dokonać bezpośrednio na odwrocie paragonu lub na odrębnym dowodzie wewnętrznym.

W przypadku możliwości odliczenia VAT, to na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu zakupu tych towarów i usług.

Jeśli więc par. 20 przytoczonego rozporządzenia za fakturę uznaje również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usługi przejazdu autostradą. Ewidencja księgowa opłaty za przejazd autostradą potwierdzona paragonem:

Wn konto 400 "Koszty według rodzajów", w analityce "Podatki i opłaty",
Wn konto 222 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
Ma konto 223 "Rozrachunki z pracownikami", w analityce konto imienne pracownika.
Podstawa prawna:

par. 20 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.,
art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.,
art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity: Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.

„Poradnik Finansowo-Księgowy” podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

www.poradnikfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl