REKLAMA

Columbus Energy: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-01-14 23:55
publikacja
2021-01-14 23:55
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lutego 2021 r., na godz. 12:00 („NWZ”). NWZ odbędzie się w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informację o zmianach w Statucie i pozostałe załączniki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), oraz 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210114_235519_0000131301_0000126909.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126910.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126911.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126912.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126913.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126914.pdf
20210114_235519_0000131301_0000126915.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki