REKLAMA

Centrozap wyjdzie na prostą?

2001-03-09 10:17
publikacja
2001-03-09 10:17
"Do 30 czerwca chcielibyśmy przeprowadzić głosowanie wierzycieli nad układem i równolegle dokonać konwersji wierzytelności na akcje. Obecnie przygotowywany jest prospekt emisyjny dotyczący nowej emisji" - powiedział na konferencji prasowej. W czwartek NWZA spółki zdecydowało o emisji od 150.000 do 3.676.903 akcji serii C po cenie emisyjnej 20 zł za akcję, skierowanej do wierzycieli Centrozapu. Spółka wyemituje również do 30.000 obligacji zamiennych na akcje serii D, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, po cenie emisyjnej równej nominalnej. Celem tej emisji jest pozyskanie środków na bieżące funkcjonowanie i inwestycje. Decyzje te związane są z restrukturyzacją zadłużenia, której elementem było otwarcie w końcu grudnia ubiegłego roku postępowania układowego Centrozapu z wierzycielami spółki. Król powiedział, że w ramach postępowania układowego spółka spodziewa się umorzenia 23,2 mln zł wierzytelności i rozłożenia spłaty dalszych 34,9 mln zł na raty. Wierzytelności na kwotę 38,6 mln zł nie są objęte postępowaniem układowym. Propozycja objęcia przez wierzycieli akcji serii C nowej emisji w zamian za wierzytelności objęte układem, ma na celu "maksymalne skrócenie spłaty wierzytelności po zatwierdzeniu układu". Oferta konwersji adresowana jest zarówno do wierzycieli objętych postępowaniem układowym, jak i pozostałych. W grudniu ubiegłego roku NWZA Centrozapu podjęło decyzję o emisji obligacji zwykłych o łącznej wartości nie większej niż 50 mln zł. Oferta ta skierowana jest do konkretnych adresatów, głównie partnerów firmy. Również w grudniu NWZA zdecydowało, że spółka będzie dalej istnieć i realizować program naprawczy. Niepewność co do dalszych losów Centrozapu pojawiła się w listopadzie 2000, kiedy spółka utworzyła 176 mln zł rezerwy (przy kapitałach własnych rzędu 80 mln zł), m.in. z powodu zagrożeń, spowodowanych decyzjami aparatu skarbowego. W październiku aparat skarbowy zdecydował o zabezpieczeniu na majątku spółki zobowiązań z tytułu podatku VAT w latach 1994-95. Sprawami wyłudzania przez spółkę, kierowaną przez inny zarząd, zwrotu VAT zajęły się policja i prokuratura. Zarząd spółki odwołał się od tych decyzji i do momentu rozpatrzenia odwołania wstrzymał spłaty wobec urzędu. NWZA zgodziło się, aby część długu wobec Skarbu Państwa Centrozap zapłacił przekazując państwu udziały w katowickim biurowcu, gdzie mieszczą się byłe centrale handlu zagranicznego. Król powiedział, że Centrozap zamierza obecnie skoncentrować się na zwiększaniu eksportu, głównie wyrobów odlewniczych i hutniczych. Druga najważniejsza sfera działań to budownictwo przemysłowe. Spółka prowadzi też rozmowy z Stalexportem na temat przejęcia odlewni rur w Ostrowcu Świętokrzyskim, co wzmocniłoby grupę odlewniczą Centrozapu. Planuje też zaangażowanie kapitałowe w kuźni, należącej do Huty Batory w Chorzowie. Ubiegły rok Centrozap zamknął stratą netto w wysokości 196 mln zł przy 276,6 mln zł przychodów. Wielkość straty związana jest przede wszystkim z utworzeniem rezerw. Jeżeli program restrukturyzacji finansowej spółki powiedzie się, rok 2001 spółka planuje zamknąć dodatnim wynikiem finansowym. Centrozap jest spółką akcyjną od 1997 roku. Wcześniej był państwową centralą handlu zagranicznego. Specjalizuje się w eksporcie wyrobów hutniczych oraz budownictwie przemysłowym. Ponad 20 proc. akcji Centrozapu należy do NFI Jupiter, 18,8 proc. ma Bank Pekao SA, a ok. 12 proc. BRE Bank. Pozostałe akcje należą do mniejszych akcjonariuszy. Jeżeli dojdzie do planowanej konwersji wierzytelności na akcje, do grona dużych akcjonariuszy spółki dołączą m.in. Bank Śląski SA oraz fundusze ochrony środowiska: Narodowy i Wojewódzki. Zmniejszy się udział Jupitera i Pekao SA. Wśród akcjonariuszy mógłby znaleźć się również rząd Rosji, roszczący sobie prawa do ok. 6,8 mln zł należności i odsetek z czasów, gdy Centrozap realizował inwestycję w Magnitogorsku. W tej sprawie trwają procedury sądowe, bowiem Centrozap nie zgadza się z roszczeniami.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki