CeTO potrzebuje GPW

CeTO potrzebuje GPWDomy maklerskie – akcjonariusze CeTO – uważają, że konieczne jest jak najszybsze porozumienie z GPW. Inni inwestorzy dla rynku pozagiełdowego nie są brani pod uwagę. GPW jest skłonna wejść w związek kapitałowy z Tabelą, co deklarowała już kilka miesięcy wcześniej. Jej zdaniem, szczegółowe warunki inwestycji nie zostały ustalone. Domy maklerskie widzą giełdę w roli inwestora strategicznego CeTO. Tomasz Adamski (na fot.), prezes CDM Pekao SA i przewodniczący nowej rady nadzorczej CeTO, proponował miesiąc przerwy w obradach ostatniego WZA Tabeli, by wynegocjować z GPW warunki delimitacji rynków. – GPW może się zgodzić na rozsądną delimitację rynków, jeśli będzie mieć pewność, że zostanie inwestorem strategicznym CeTO – powiedział PARKIETOWI prezes Adamski. – Te rynki nie mogą ze sobą konkurować. Konieczne jest porozumienie. Sama fuzja z Polską Giełdą Finansową nic CeTO w dłuższej perspektywie nie daje – twierdzi Michał Seweryn, wiceprezes Elimaru. W ocenie brokerów GPW mogłaby np. objąć nową, uchwaloną przed kilkoma miesiącami emisję akcji Tabeli (o wartości nominalnej 3 mln zł). Co oznaczałaby rozsądna delimitacja rynków, czyli podział stref wpływów? Nawet niektóre domy maklerskie uważają, że Tabela stawiała giełdzie zdecydowanie wygórowane żądania. Niektórzy obserwatorzy rynku uważają, że być może chodziło nawet o to, by zniechęcić GPW i wprowadzić do CeTO innego inwestora. Na rynku pojawiła się pogłoska, że wśród żądań Tabeli pojawiło się i takie, żeby na CeTO notować spółki z SITechu, w tym Elektrim i TP SA. Gdyby wcześniej rozstrzygnięto kwestię wejścia GPW do CeTO, nie byłoby kłopotów z fuzją Tabeli i PGF – oceniają domy maklerskie. Dlatego CDM Pekao oraz inni brokerzy biorący udział w walnym zaproponowali więc najpierw przerwę w obradach i podjęcie rzeczowych rozmów z najpoważniejszym i najchętniej widzianym przez domy kandydatem na inwestora – warszawską giełdą. – Nie chcieliśmy głosować przeciw fuzji, ale zostaliśmy przyparci do muru. Naszych uwag nie brano pod uwagę – twierdzi prezes Adamski. Układ sił na ostatnim WZA Tabeli był dość wyraźny. Za fuzją opowiedziały się banki, przede wszystkim Bank Handlowy, PBK, Raiffeisen i BRE. – Domy maklerskie także popierały i popierają połączenie. Jednak wobec braku reakcji na nasze wątpliwości musieliśmy ostatecznie opowiedzieć się przeciw uchwale w tej sprawie – powiedział prezes Adamski. Domy maklerskie zwracają uwagę, że w wyniku fuzji, a następnie skierowania uchwalonej jeszcze w zeszłym roku emisji 3 mln nowych akcji do inwestora, ich udział w kapitale CeTO spadłby poniżej 20%. Akcjonariusze PGF (banki) uzyskaliby około 30-proc. udział w kapitale Tabeli, a resztę miałby inwestor. – Nie można godzić się na takie rozwiązanie, nie wiedząc, kto miałby być tym inwestorem. Inne niż GPW firmy nie wniosą przecież nic nowego do CeTO – twierdzi prezes Adamski. Niezadowolenie domów budził także parytet wymiany akcji (za jedną akcję PGF o wartości nominalnej 100 zł jej właściciel otrzymywałby 67 akcji CeTO o wartości 1 zł każda). Zwłaszcza że, ich zdaniem, PGF jest bankrutem, generującym około 100 tys. zł strat miesięcznie. Do przyjęcia byłby dla nich wariant, w którym udział domów maklerskich i akcjonariuszy PGF po fuzji byłby równy, pod warunkiem, że wcześniej znany i akceptowany byłby przez akcjonariuszy Tabeli kandydat na inwestora. Czy można było uniknąć zamieszania na walnym? – W dyskusji o połączeniu poprzedzającej walne zabrakło konkretów. Wiele naszych pytań pozostało bez odpowiedzi – twierdzi wiceprezes Seweryn. – CeTO nie dyskutowała ze środowiskiem o fuzji. Dwa tygodnie przed WZA spotkałem się z prezesem Grajkiem z własnej inicjatywy, zgłaszając mu wiele wątpliwości – dodaje prezes Adamski. Wprawdzie rady nadzorcze CeTO i PGF wyraziły jednogłośnie zgodę na fuzję, ale – w poprzedniej radzie CeTO – nie było już niemal osób związanych ze środowiskiem maklerskim, były za to osoby z NFI, PZU i innych instytucji nie związanych bezpośrednio z domami.
K.J.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil