REKLAMA

Captor Therapeutics rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami; chce rozwijać równolegle 4-7 projektów (wywiad)

2021-05-17 12:42
publikacja
2021-05-17 12:42

Captor Therapeutics prowadzi wstępne rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami. Po każdej komercjalizacji projektu spółka zamierza uzupełniać portfolio tak, by stale realizować od 4 do 7 projektów w technologii TPD - poinformował PAP Biznes prezes Tom Shepherd.

"W 2021 roku spodziewamy się uzyskania danych dotyczących skuteczności badań in vivo z niektórych z naszych wiodących projektów rozwoju leków, a następnie wyboru kandydatów klinicznych i badań przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa. Nasze najbardziej zaawansowane projekty to CT01 (dotyczący raka wątrobowokomórkowego), CT02 (dotyczący zespołu mielodysplastycznego i ostrej białaczki szpikowej) oraz CT03 (dotyczący złośliwych nowotworów krwi)" - powiedział PAP Biznes prezes Tom Shepherd.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy wstępne rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami i te procesy są nadal prowadzone. W grudniu 2020 r. ogłosiliśmy nawiązanie naszej pierwszej współpracy komercyjnej z międzynarodową firmą Sosei Heptares, notowaną na giełdzie japońskiej, z którą zainicjowaliśmy nowy projekt rozwoju leków" - dodał.

Celem tej współpracy - jak wskazał prezes - jest wspólny rozwój nowej klasy leków opartych na technologii TPD, ukierunkowanych na określoną rodzinę celów molekularnych, które są zaangażowane w powstawanie chorób autoimmunologicznych, takich jak nieswoiste zapalenie jelit, dla których istnieje bardzo niewiele skutecznych opcji terapeutycznych, zwłaszcza u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby.

"O atrakcyjności tego kierunku badań w biotechnologii świadczy choćby fakt, że wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące nad technologią TPD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i koncernów farmaceutycznych. W ostatnich dwóch latach na rynku zawarto kilkanaście transakcji licencyjnych wykorzystujących mechanizm TPD o łącznej wartości blisko 11 mld USD" - wskazał Shepherd.

Podczas marcowej konferencji prezes informował, że spółka może nawiązać kolejną współpracę partneringową w perspektywie najbliższych 12-18 miesięcy.

Captor Theraupeutics zadebiutował na rynku głównym GPW w marcu tego roku. Wcześniej spółka przeprowadziła ofertę publiczną, z której do spółki wpłynęło ok. 150 mln zł (dodatkowo oferta obejmowała sprzedaż akcji istniejących o wartości ok. 34 mln zł). Środki te mają posłużyć realizacji celów strategicznych w perspektywie do końca 2022 roku.

"Uważamy, że pozyskaliśmy z emisji akcji wystarczające środki na realizację celów opisanych w prospekcie, także z uwzględnieniem ewentualnych nieprzewidzianych opóźnień. Osiągnięcie tych kluczowych kamieni milowych powinno istotnie zwiększyć wartość naszych projektów, a w konsekwencji wartość firmy dla naszych akcjonariuszy. Do opracowania naszych założeń budżetowych podeszliśmy w sposób zachowawczy, nie uwzględniając jeszcze ewentualnych przychodów z tytułu tzw. +deali partneringowych+. Zawarcie tych umów zapewni nam dodatkowe środki finansowe, co może w znaczącym stopniu wpłynąć na pokrycie naszych potencjalnych, dodatkowych potrzeb kapitałowych" - powiedział prezes Tom Shepherd.

"Z tego względu nie określiliśmy na sztywno strategii pozyskania kapitału, natomiast gdyby w przyszłości zaistniały korzystne okoliczności do podniesienia kapitału, spodziewamy się, że będzie to przeprowadzone przy znacznie wyższej wycenie, biorąc pod uwagę planowane postępy w naszym pipeline o wysokim potencjale rozwoju" - dodał.

Środki z marcowej emisji zostaną przeznaczone głównie na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwój platformy technologicznej TPD firmy, a także sfinansowanie nabycia specjalistycznej infrastruktury do laboratorium w Bazylei.

"Nie mamy na sztywno określonej docelowej przestrzeni laboratoryjnej dla rozwoju Captora we Wrocławiu czy w Szwajcarii, gdyż będzie to zależeć od potrzeb poszczególnych projektów w miarę postępu związanych z nimi prac" - poinformował prezes.

Wśród celów emisyjnych jest także dodatkowe zatrudnienie kadry menedżerskiej wyższego szczebla i specjalistów.

"W miarę przechodzenia projektów z fazy przedklinicznej do fazy klinicznej konieczne będzie poszerzenie zespołu w obszarach takich jak toksykologia, badania farmakologiczne in vivo, badania kliniczne oraz wytwarzanie, ale jest mało prawdopodobne, aby liczba naszych pracowników znacznie przekroczyła 100. Obecnie zatrudniamy 85 osób" - wskazał Tom Shepherd.

Captor Therapeutics zajmuje się rozwojem leków w onkologii oraz autoimmunologii. Spółka realizuje obecnie 5 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty platformowe. Projekty te finansowane są z wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych, a ich łączna wartość (wliczając dofinansowanie z NCBR) to ok. 191 mln zł.

"Projekty rozwoju leków skupiają się na opracowywaniu i testowaniu określonych cząsteczek chemicznych, które, po wykazaniu ich bezpieczeństwa i skuteczności, będą wykorzystywane jako leki stosowane w leczeniu konkretnych chorób. Natomiast nasze projekty platformowe są realizowane w celu udoskonalania naszych możliwości w zakresie odkrywania, projektowania i testowania nowych cząsteczek chemicznych, które następnie mogą być przedmiotem projektu rozwoju leków" - powiedział prezes Shepherd.

"W tym momencie naszym priorytetem jest dalsze zaawansowanie naszych pięciu bieżących projektów w fazie przedklinicznej, ponieważ znacznie zwiększy to ich wartość oraz atrakcyjność dla potencjalnych partnerów z branży farmaceutycznej. Natomiast zidentyfikowaliśmy już kolejne potencjalne cele terapeutyczne, które mogą szybko przerodzić się w przyszłe projekty rozwoju leków wraz z komercjalizacją obecnych projektów rozwojowych" - dodał.

Wskazał też, że pipeline projektów będzie regularnie uzupełniany, po tym jak kolejni kandydaci na leki będą licencjonowani lub komercjalizowani.

"Jest to ogromna przewaga naszej platformy odkrywania nowych leków TPD, ponieważ w ślad za komercjalizacją lub wylicencjonowaniem projektów będących obecnie w pipeline możemy od razu zainicjować nowy projekt rozwoju leków, tak aby firma zawsze miała w pipeline od 4 do 7 takich projektów, będących w różnych fazach zaawansowania" - poinformował prezes Captor Therapeutics.

Spółka prowadzi także badania nad nowymi projektami platformowymi.

"Nasze projekty platformowe nie są związane z konkretnymi chorobami ani określonymi lekami (w przeciwieństwie do naszego pipeline projektów rozwoju leków), ale zamiast tego mają na celu doskonalenie sposobu, w jaki możemy odkrywać i projektować nowe cząsteczki chemiczne, które w przyszłości mogą stać się kandydatami w naszym pipeline leków" - powiedział prezes.

"Dwa z naszych bieżących projektów platformowych zostały już ukończone, a kolejny jest w trakcie realizacji. Prowadzimy również wczesne badania w celu weryfikacji szeregu nowych podejść +następnej generacji+ do celowanej degradacji białek, które naszym zdaniem staną się z czasem samodzielnymi projektami platformowymi" - dodał.

Spółka rozwija nowe leki w oparciu o technologię TPD polegającą na celowanej degradacji białek chorobotwórczych. Prezes wskazał, że główną przewagą tej technologii jest to, że może ona prowadzić do opracowywania nowych rodzajów leków, oddziałujących na cele molekularne będące poza zasięgiem obecnie stosowanych leków.

"W rzeczywistości wszystkie leki dotychczas opracowane przez cały przemysł farmaceutyczny mogą oddziaływać tylko na około 20 proc. potencjalnych celów molekularnych obecnych w ludzkim organizmie. Pozostałe 80 proc. celów molekularnych jest całkowicie niedostępnych dla obecnie stosowanych leków. Są to tzw. +cele molekularne uznawane za niemożliwe do celowania+ lub +białka uznawane za niemożliwe do celowania+. Jest to duża szansa dla leków opartych na TPD i jeden z głównych powodów, dla których branża farmaceutyczna postrzega tę nowoczesną technologię jako posiadającą potencjał do zrewolucjonizowania sposobu odkrywania leków i leczenia chorób" - powiedział prezes Captor Therapeutics.

"Początkowo koncentrujemy się na nowotworach i dodatkowo kilku projektach rozwojowych w dziedzinie chorób autoimmunologicznych, ale potencjał TPD obejmuje właściwie niemal wszystkie choroby" - dodał.

Sara Borys (PAP Biznes)

sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki