REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży

2019-08-09 10:28
publikacja
2019-08-09 10:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że spółka zależna Emitenta - „Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Sprzedający”), zawarła z NCT 110 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) „Przedwstępną umowy sprzedaży pod warunkiem” („Umowa przedwstępna”), zgodnie z treścią której w przypadku ziszczenia się warunków zawartych w Umowie przedwstępnej (pozytywne zakończenie due dilligence nieruchomości, niezaleganie w podatkach Sprzedającego, brak obciążeń na nieruchomości, możliwość przyłączenia wszystkich mediów, dostęp do drogi, uwarunkowania planistyczne, możliwość realizacji zamierzonej inwestycji przez Kupującego), Sprzedający w terminie do 18 lutego 2020 r. dokona zbycia na rzecz Kupującego nieruchomości położonej w gminie Wolica, za cenę netto 40.500.000,00 PLN (czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych) powiększoną o stawkę podatku VAT.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-09 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
2019-08-09 Natasza Świtalska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki