REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

2021-01-11 15:42
publikacja
2021-01-11 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-11
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

• 29 kwietnia 2021 r. – Jednostkowy raport roczny za 2020 rok;
• 29 kwietnia 2021 r. – Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok;
• 28 maja 2021 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;
• 27 sierpnia 2021 r. – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku;
• 26 listopada 2021 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2021;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.czerwonatorebka.pl) w zakładce Relacje inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-11 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki