25,12 zł
0,88% 0,22 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 stycznia 2019 roku pan Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

• powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Mirosława Błaszczyka, obecnego Prezesa Zarządu spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o., czyli spółki zależnej od Spółki;

• powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Macieja Steca, obecnego Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Pan Mirosław Błaszczyk został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. od 2007 roku. W latach 1984-88 był dyrektorem na Politechnice Wrocławskiej, później przez rok pracował jako Asystent Prezesa i przedstawiciel handlowy spółki „Intersoft”, następnie od 1990 do 1991 roku jako przedstawiciel handlowy w Monachium spółki „Ampol”. Od 1992 roku pracował w firmie Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Solpol”, do 1993 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a następnie jako Dyrektor Biura Prawnego. W 1994 roku związał się z Telewizją Polsat, gdzie do 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu oraz pełnił funkcję Prokurenta. Jednocześnie od marca 2005 do września 2006 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. W 2007 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. Pełni również funkcje Prezesa Zarządu spółek Lemon Records sp. z o.o. i Eska TV S.A., jest członkiem Rady Fundacji Polsat oraz piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o.
Sprawował również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w spółkach Plus Bank S.A. i Elektrim S.A.

Pan Mirosław Błaszczyk ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan Mirosław Błaszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Changes in the Management Board
of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”) hereby informs that at the meeting of the Supervisory
Board of the Company held on January 17, 2019 Mr. Tobias Solorz resigned
from the position of President of the Management Board of the Company,
effective March 31, 2019. Subsequently, the Supervisory Board of the
Company adopted resolutions on changes in the Management Board of the
Company concerning: • the
appointment of Mr. Mirosław Błaszczyk, the existing President of the
Management Board of Telewizja Polsat Sp. z o.o.., a subsidiary of the
Company, to the position of President of the Management Board of Cyfrowy
Polsat S.A., effective April 1, 2019; •
the appointment of Mr. Maciej Stec, the existing Member of the
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A., to the position of
Vice-President of the Management Board, effective April 1, 2019. Mr.
Mirosław Błaszczyk has served as President of the Management Board of
Telewizja Polsat Sp. z o.o. since 2007. From 1984 to 1988 he worked as
director at Wrocław University of Technology, later he worked for a year
as Assistant to President and Sales Representative of the company
"Intersoft", next, from 1990 to 1991, as Sales Representative in
Munich-based company "Ampol". From 1992 he worked for Przedsiębiorstwo
Zagraniczne "Solpol"; until 1993 as Deputy Director, and later as
Director of Legal Office. In 1994 he joined Telewizja Polsat, where,
until 2007, he held the position of Director of Management Board Office
and served as Proxy. At the same time, from March 2005 to September
2006, he was Deputy General Director of Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z
o.o. In 2007 he was appointed as President of the Management Board in
Telewizja Polsat Sp. z o.o. He is also President of the Management
Boards of Lemon Records Sp. z o.o. and Eska TV S.A., Member of the
Council of the Polsat Foundation and holds a position of Supervisory
Board Member of Muzo FM Sp. z o.o. Mr.
Błaszczyk also served in the past as Member of the Supervisory Boards
in, among others, Plus Bank S.A. and Elektrim S.A. Mr.
Mirosław Błaszczyk graduated from the German Faculty at the Wrocław
University. Mr. Mirosław
Błaszczyk does not conduct activities which are competitive to the
operations of Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry
of insolvent Debtors held by the Registry Court. Legal
basis: 5 Section 5 and Article 10 of the Ordinance of the Minister of
Finance of March 29, 2018 on current and periodic reports published by
the issuers of securities and the conditions of recognizing as equal the
information required by the laws of non-member states (Journal of Laws
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2019-01-17 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl