CYFROWY POLSAT S.A.: Ziszczenie się warunku zawieszającego do umowy przedwstępnej nabycia spółek z Grupy Interia

2020-07-02 16:06
publikacja
2020-07-02 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Ziszczenie się warunku zawieszającego do umowy przedwstępnej nabycia spółek z Grupy Interia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2020 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępnej umowy nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang. Preliminary Share and Rights Purchase Agreement) dotyczącej: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100 udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”), reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników GIGO („Udziały w GIGO”); oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Umowa Przedwstępna”) („Transakcja”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku Telewizja Polsat otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Telewizję Polsat kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., co oznacza ziszczenie się warunku zawieszającego zastrzeżonego w Umowie Przedwstępnej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że zamknięcie Transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Satisfaction of a condition
precedent to the preliminary agreement to acquire Interia Group companiesIn connection with the current report No.
16/2020 of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) dated April
30, 2020 regarding the execution by a subsidiary Telewizja Polsat sp. z
o.o. (“Telewizja Polsat”) with Bauer Media Invest GmbH and
Bauer Polen Invest GmbH of the Preliminary Share and Rights Purchase
Agreement concerning: (i) an acquisition from Bauer Media Invest GmbH of
100 shares in Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with its registered office in Kraków (“GIGO”),
representing 100% of the share capital of GIGO and carrying the right to
exercise 100% of the total number of votes at the Shareholders' Meeting
of GIGO; and (ii) an acquisition from Bauer Polen Invest GmbH of all
rights and obligations of a limited partner of Grupa Interia.pl Media
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its
registered office in Kraków (“GIKO”) (the “Preliminary
Agreement”) (the “Transaction”), the Management
Board of the Company hereby informs that on July 2, 2020 Telewizja
Polsat received the decision of the President of the Office for
Competition and Consumer Protection granting unconditional consent for
the concentration consisting in the acquisition by Telewizja Polsat of
exclusive control over Interia Group companies: GIGO, GIKO, Grupa
Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska
sp. z o.o. and Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k., which amounts to the satisfaction of the condition precedent set
forth in the Preliminary Agreement.


In connection with the above the Company
informs that the closing of the Transaction, as stipulated by the
Preliminary Agreement, is planned in July 2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-07-02 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2020-07-02 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki