REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia

2020-03-21 19:02
publikacja
2020-03-21 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-21
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 17 marca 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) w sprawie złożenia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu przez Telewizję Polsat w dniu 21 marca 2020 r. od sprzedających, tj. Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”) informacji o udzieleniu wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu zawarcia transakcji w ramach ww. procesu oraz o rozpoczęciu negocjacji.

Zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiotem powyższych negocjacji będzie zawarcie transakcji nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Transakcja”). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (łącznie „Grupa Interia”).

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest nadal na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a Sprzedającymi w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject Exclusivity to negotiate under
the sale process of Interia Group


With reference to current report No. 8/2020
of 17 March 2020 issued by Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”;
“Cyfrowy Polsat”) regarding an offer submitted by
Telewizja Polsat sp. z o.o. (“Telewizja Polsat”) in the
sale process of Interia Group companies, the Management Board of the
Company announces that on 21 March 2020, Telewizja Polsat was informed
by the sellers: Bauer Media Invest GmbH and Bauer Polen Invest GmbH (the
“Sellers”) that it has been granted exclusivity to conduct
negotiations aimed at concluding the transaction under the above sale
process, and also announces that these negotiations have commenced.


According to the submitted offer, the
subject of the above negotiations will be the contemplated acquisition
by Telewizja Polsat of 100% of shares in Grupa Interia.pl spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (“GIGO”)
as well as the rights and obligations of a limited partner of Grupa
Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa with its registered office in Kraków (“GIKO”)
(the “Transaction”). Acquisition of these companies would
result in acquiring exclusive control over Interia Group companies:
GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k., Mobiem Polska sp. z o.o. and Mobiem Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. (jointly the “Interia Group”).The Company emphasizes that the negotiations
are still at an early stage and their outcome as well as the likelihood
of their successful completion are still uncertain.


The Company will report on further steps
undertaken in the process of the negotiations between Telewizja Polsat
and the Sellers in separate current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-21 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-03-21 Maciej Stec Wiceprezes Zarządu Maciej Stec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki