REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A.

2022-05-23 13:37
publikacja
2022-05-23 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Wstępne informacje na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 maja 2022 r. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 4/2022 z dnia 16 maja 2022 roku dotyczącego decyzji Spółki o kontynuacji skupu akcji własnych Spółki w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku powziął informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, iż wstępna ilość akcji Spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Zaproszenie wyniosła 9.295.397 akcji. Zgodnie z treścią Zaproszenia Spółka zamierza nabyć 49,5% akcji Spółki będących przedmiotem złożonych ofert sprzedaży.

Ostateczna liczba akcji Spółki, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i – w razie zaistnienia istotnych różnic – zostanie podana do publicznej informacji osobnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Preliminary
information regarding the number of shares of Cyfrowy Polsat S.A. being
the subject of sale offers submitted in response to the invitation to
submit offers to sell shares of Cyfrowy Polsat S.A. announced on 16 May
2022


In connection with current
report no. 4/2022 of Cyfrowy Polsat S.A. (the „Company") regarding the
Company’s decision to proceed with the buy-back of the Company’s own
shares by way of an announcement by the Company together with Reddev
Investments Limited with its registered office in Limassol, Cyprus and
Tobe Investments Group Limited with its registered office in Limassol,
Cyprus of the invitation to submit offers to sell the Company’s shares
(the "Invitation"), the Management Board of the Company informs that on
23 May 2022 it obtained information from Trigon Dom Maklerski S.A.
(“Trigon”), acting as an intermediary in implementing the Invitation,
that the preliminary number of shares of the Company being the subject
of sales offers submitted by shareholders of the Company in response to
the Invitation amounted to 9,295,397 shares. Pursuant to the Invitation,
the Company intends to acquire 49.5% of the Company's shares being the
subject of the submitted sales offers.


The final number of shares
the Company being the subject of submitted sale offers is still being
verified by Trigon and if material differences arise, will be disclosed
by way of a separate current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-23 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-23 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki