REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku

2021-10-13 18:01
publikacja
2021-10-13 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
13102021_Stanowisko_Zarzadu_CP_dot._wezwania_FINAL_GPP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13102021_Stanowisko_Zarzadu_CP_dot._wezwania_ENG_GPP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Załączniki
Plik Opis
13102021_Stanowisko Zarządu CP dot. wezwania_FINAL_GPP.pdf13102021_Stanowisko Zarządu CP dot. wezwania_FINAL_GPP.pdf Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku (.pdf)
13102021_Stanowisko Zarządu CP dot. wezwania_ENG_GPP.pdf13102021_Stanowisko Zarządu CP dot. wezwania_ENG_GPP.pdf Position of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. regarding the tender offer to subscribe for the sale of shares in the Company, announced on 28 September 2021 (.pdf)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Position of the
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. regarding the tender offer to
subscribe for the sale of shares in Cyfrowy Polsat S.A. announced on 28
September 2021


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company"), in relation to current report no.
22/2021 dated 27 September, 2021 and pursuant to article 80 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering and the Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public
Companies (Journal of Laws of 2020, item 2080) (the “Public Offering
Act”) hereby presents, as an attachment to this current report, the
position of the Company’s Management Board regarding the tender offer to
subscribe for the sale of shares in the Company announced on 28
September 2021 by Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited and
Mr. Zygmunt Solorz pursuant to article 74 section 1 of the Public
Offering Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-10-13 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-10-13 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki