CYFROWY POLSAT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2020-06-17 18:49
publikacja
2020-06-17 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Cyfrowy_Polsat_S.A._20200525_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Cyfrowy_Polsat_S.A._20200525.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2020 roku w ten sposób, że uchylono jego dotychczasowe brzmienie w całości i nadano mu nową treść w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Statut Cyfrowy Polsat S.A. 20200525 PL.pdfStatut Cyfrowy Polsat S.A. 20200525 PL.pdf Statut Cyfrowego Polsatu S.A.
Articles of Association Cyfrowy Polsat S.A. 20200525.pdfArticles of Association Cyfrowy Polsat S.A. 20200525.pdf Articles of Association of Cyfrowy Polsat S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Registration of amendment to the
Articles of Association of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company') hereby informs, that on June 17, 2020 it was
notified about the registration on June 16, 2020 by the District Court
for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division for the
National Court Register of the amendment to the Articles of Association
of the Company.


The Articles of Association of the Company
were amended based on the resolution number 4 of the Extraordinary
General Meeting of the Company held on May 25, 2020 in such a way that
the existing wording of the Company’s Articles of Associations was
repealed in whole and the new wording was adopted as presented in an
annex attached hereto.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-06-17 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2020-06-17 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki