REKLAMA
PILNE

CYFROWY POLSAT S.A.: Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

2021-09-28 20:33
publikacja
2021-09-28 20:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_09_28_Reddev_Notification_to_KNF_CP_shares.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Reddev Investments Limited, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021 09 28 Reddev Notification to KNF CP shares.pdf2021 09 28 Reddev Notification to KNF CP shares.pdf Zawiadomienie o transakcji na akcjach od Reddev Investments

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Notification of
a transaction on financial instruments issued by Cyfrowy Polsat S.A.
received under article 19 of the MAR Regulation


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on
28 September 2021 the Company received a notification regarding
transactions on financial instruments issued by the Company pursuant to
Article 19 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC from Reddev Investments Limited, a person
closely associated with a person discharging managerial responsibilities
at the Company.


The received notification
constitutes an attachment to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-28 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-09-28 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-09-28 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki