REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Podjęcie przez Cyfrowy Polsat decyzji o udzieleniu pożyczki oraz ustanowieniu zabezpieczeń na potrzeby realizacji farmy wiatrowej Drzeżewo

2022-09-06 16:39
publikacja
2022-09-06 16:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Podjęcie przez Cyfrowy Polsat decyzji o udzieleniu pożyczki oraz ustanowieniu zabezpieczeń na potrzeby realizacji farmy wiatrowej Drzeżewo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zważywszy, że:

- Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,

- PAK-PCE zamierza nabyć 100% udziałów w kapitale zakładowym Eviva Lębork sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 23 turbin wiatrowych w obrębie gminy Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie („Farma Wiatrowa Drzeżewo”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 września 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji na rzecz spółki grupy Vestas („Vestas”), zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych przez Vestas („Gwarancje”). Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Farmy Wiatrowej Drzeżewo. Kwota Gwarancji nie przekroczy 73.000.000 EUR (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony euro).

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o udzieleniu przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż ekwiwalent 160.000.000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) („Pożyczka”), która będzie mogła zostać wypłacona w transzach, celem umożliwienia realizacji Farmy Wiatrowej Drzeżewo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Decision taken by Cyfrowy
Polsat S.A. to grant a loan and establish collateral for the execution
of Drzeżewo wind farmIn
view of the fact that:-
Cyfrowy Polsat S.A (the “Company”) is a party to the preliminary
agreement concluded with ZE PAK S.A. with its registered office in Konin
(“ZE PAK”) concerning the Company’s purchase of shares in PAK-Polska
Czysta Energia sp. z o.o. with its registered office in Konin
(“PAK-PCE”) representing 67% of PAK-PCE’s share capital, of which the
Company informed in its current report no. 38/2021 dated 20 December
2021;- PAK PCE intends to
acquire 100% of shares in the share capital of Eviva Lębork sp. z o.o.
(the “Project Company”) in order to construct and operate a wind
installation in the form of a group of 23 wind turbines within the
commune of Potęgowo, Słupsk county, Pomeranian Voivodeship (the
“Drzeżewo Wind Farm”), of which ZE PAK informed in its current report
no. 29/2022 dated August 29 2022,the
Management Board of the Company hereby informs that on 6 September 2022
it took a decision to grant sureties or guarantees by the Company for
the benefit of a Vestas Group company ("Vestas"), in order to secure the
liabilities of the Project Company resulting from agreement concerning
the supply and installation of wind turbines by Vestas (the
“Guarantees”). The Guarantees will be established in order to enable the
execution of the Drzeżewo Wind Farm. The
amount of the Guarantees shall not exceed EUR 73,000,000 (say: seventy
three million euro).Concurrently,
the Management Board of the Company decided to grant a loan by the
Company to PAK-PCE in the amount not exceeding the equivalent of PLN
160,000,000 (say: one hundred sixty million zlotys) (the “Loan”), which
can be disbursed in tranches, in order to enable the execution of
Drzeżewo Wind Farm.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-09-06 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-09-06 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki