REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku

2022-06-23 19:57
publikacja
2022-06-23 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Lista_akcjonariuszy_powyzej_5%_na_ZWZ_20220623_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
List_of_shareholders_above_5%_at_the_AGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku reprezentowanych było ogółem 594.178.137 głosów, stanowiących 72,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.
Załączniki
Plik Opis
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 20220623 załącznik.pdfLista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 20220623 załącznik.pdf Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 20220623
List of shareholders above 5% at the AGM.pdfList of shareholders above 5% at the AGM.pdf List of shareholders above 5% at the AGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: List of shareholders authorized to at least 5% of votes at
the Annual General Meeting convened for June 23, 2022


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby
publishes the list of shareholders authorized to at least 5% of votes at
the Annual General Meeting of the Company convened for June 23, 2022,
attached hereto.


There were 594,178,137 votes, which constitute 72.55% of the total
number of votes in the Company, represented at the Annual General
Meeting of the Company convened for June 23, 2022. Pursuant to the
Company’s Articles of Association the Series A, B and C shares as well
as 166,917,501 Series D shares are preferred shares, i.e. each share
carries two votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-06-23 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-06-23 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki