CYFROWY POLSAT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku

2020-05-25 18:01
publikacja
2020-05-25 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPS_Raport_biezacy_18_2020_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_Current_report_18_2020_Annex.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku reprezentowanych było ogółem 700.681.712 głosów, stanowiących 85,56% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.
Załączniki
Plik Opis
CPS Raport bieżący 18_2020 załącznik.pdfCPS Raport bieżący 18_2020 załącznik.pdf Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2020
CPS Current report 18_2020 Annex.pdfCPS Current report 18_2020 Annex.pdf List of shareholders authorized to at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company convened for May 25, 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: List of shareholders authorized
to at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting convened
for May 25, 2020The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby publishes
the list of shareholders authorized to at least 5% of votes at the
Extraordinary General Meeting of the Company convened for May 25, 2020,
attached hereto.There were
700,681,712 votes, which constitute 85.56% of the total number of votes
in the Company, represented at the Extraordinary General Meeting of the
Company convened for May 25, 2020. Pursuant to the Company’s Articles of
Association the Series A, B and C shares as well as 166,917,501 Series D
shares are preferred shares, i.e. each share carries two votes.Legal
basis: Article 70 Section 3 of the Act of July 29, 2005 on public
offering and the conditions of introducing financial instruments to an
organized system of trading and on public companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-05-25 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki