REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2021-09-29 19:52
publikacja
2021-09-29 19:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPS_RB_24_2011_Zalacznik_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_RB_24_2021_Zalacznik_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2011_Attachment_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CPS_CR_24_2021_Attachment_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień
16 listopada 2021 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2021 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.
Załączniki
Plik Opis
CPS RB_24_2011_Załącznik 1.pdfCPS RB_24_2011_Załącznik 1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 16 listopada 2021 roku
CPS RB_24_2021_Załącznik 2.pdfCPS RB_24_2021_Załącznik 2.pdf Projekty uchwał NWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2021 roku
CPS CR_24_2011_Attachment 1.pdfCPS CR_24_2011_Attachment 1.pdf Notice on convening the EGM of Cyfrowy Polsat S.A. on November 16, 2021
CPS CR_24_2021_Attachment 2.pdfCPS CR_24_2021_Attachment 2.pdf Draft resolutions of the AGM of Cyfrowy Polsat S.A. convened for November 16, 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on convening the
Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A on November 16, 2021
and the content of draft resolutions for the Extraordinary General
Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant
to Article 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2) of the
Commercial Companies Code, announces that the Extraordinary General
Meeting of the Company has been convened for November 16, 2021 at 11:00
a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street.Agenda
of the Extraordinary General Meeting:1.
Opening of the Extraordinary General Meeting.2.
Election of a chairperson of the Extraordinary General Meeting.3.
Determination that the Extraordinary General Meeting was properly
convened and it has the capacity to adopt resolutions.4.
Election of a Ballot Counting Committee.5.
Adoption of the agenda.6.
Adoption of a resolution to authorize the Management Board to acquire
own shares and create a capital reserve for the purposes of the own
shares buy-back program.7.
Closing of the Extraordinary General Meeting.The
Management Board of the Company also attaches to this current report:•
the Notice on convening the Extraordinary General Meeting for November
16, 2021, prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial
Companies (attachment no. 1);•
draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting
convened for November 16, 2021 (attachment no. 2).All
information concerning the Extraordinary General Meeting is available on
the website of the Company at http://www.grupapolsatplus.pl/en in the
section Corporate Governance, tab General Meetings – Materials.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-09-29 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-09-29 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki