REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2022-05-30 18:42
publikacja
2022-05-30 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_05_30_ZS_zawiadomienie_o_zmianie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_05_30_TiVi_zawiadomienie_o_zmianie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_05_30_REDDEV_-_Notification_to_KNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220530_zawiadomienie_art._69_CP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. Spółka dokonała zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w dniu 30 maja 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2022 05 30 ZS zawiadomienie o zmianie.pdf2022 05 30 ZS zawiadomienie o zmianie.pdf Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza
2022 05 30 TiVi zawiadomienie o zmianie.pdf2022 05 30 TiVi zawiadomienie o zmianie.pdf Zawiadomienie od TiVi Foundation
2022 05 30 REDDEV - Notification to KNF.pdf2022 05 30 REDDEV - Notification to KNF.pdf Zawiadomienie od Reddev Investments Limited
20220530_zawiadomienie art. 69_CP.pdf20220530_zawiadomienie art. 69_CP.pdf Zawiadomienie Cyfrowy Polsat S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on
the change of the share in the total number of votes at the General
Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on 30 May 2022
the Company notified of the change in the Company’s share in the total
number of votes at the general meeting of the Company pursuant to Article
69 of the Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of
introducing financial instruments to an organized system of trading and
on public companies (the “Public Offering Act”).


Furthermore, on 30 May 2022
the Company received notifications pursuant to Article 69 of the Public
Offering Act from Mr. Zygmunt Solorz, TiVi Foundation with its
registered office in Vaduz, Liechtenstein and Reddev Investments Limited
with its registered office in Limassol, Cyprus.


The received notifications
constitute attachments to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-30 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-30 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki