REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2021-12-31 12:35
publikacja
2021-12-31 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3131116_v_2_Embud_sp_z_o.o._Zawiadomienie_zbycie_akcji_29122021_(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-31
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącego nabycia przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i zbycia przez Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie znacznego pakietu akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia wystosowanego na podstawie art. 69 ust. 1. pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 31 grudnia 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
3131116_v 2_Embud sp z o.o. Zawiadomienie zbycie akcji 29122021 (002).pdf3131116_v 2_Embud sp z o.o. Zawiadomienie zbycie akcji 29122021 (002).pdf Zawiadomienie od Embud 2 sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on
the change of the share in the total number of votes at the General
Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.


In connection with current
report no. 40/2021 dated 23 December 2021 regarding the acquisition by
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) and the disposal by Embud 2 Sp. z
o.o. S.K.A. with its registered office in Warsaw of a significant block
of shares of the Company, the Management Board of the Company hereby
discloses the notification issued pursuant to Article 69 Section 1 Item
2 in connection with Article 69b Section 1 Item 3 of the Act of July 29,
2005 on public offering and the conditions of introducing financial
instruments to an organized system of trading and on public companies
received by the Company on 31 December 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-31 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-12-31 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-12-31 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki