25,12 zł
0,88% 0,22 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-18
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) podwyższyła perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) ze stabilnej do pozytywnej, utrzymując rating korporacyjny (ang. issuer credit rating) na poziomie BB+.

W uzasadnieniu agencja S&P podała, że podwyższenie perspektywy odzwierciedla w szczególności jej opinię, że Grupa ma możliwości i intencję redukcji w ciągu 2019 roku wskaźnika zadłużenia (obliczanego zgodnie z definicją własną S&P) do EBITDA poniżej poziomu 3,0x dzięki spodziewanemu organicznemu wzrostowi przychodów oraz konsolidacji grupy Netia („Netia”).

S&P oczekuje organicznego wzrostu przychodów Grupy w 2019 roku ze względu na: (i) poszerzenie treści sportowych premium w segmencie płatnej telewizji, (ii) wzrost przychodów z reklamy oraz (iii) stabilizację przychodów w segmencie telefonii komórkowej. Zdaniem S&P, akwizycja Netii dodatkowo wzmacnia pozycję Grupy jako polskiego operatora telekomunikacyjnego oferującego pełen zakres usług konwergentnych. Jednocześnie S&P spodziewa się utrzymania przez Grupę strumienia wolnych przepływów środków pieniężnych (FOCF) na poziomie ok. 1,5 mld zł, pomimo tymczasowego zwiększenia nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci dostępowej Netii.

S&P widzi możliwość podniesienia ratingu Grupy o jeden poziom w okresie najbliższych 12 miesięcy, jeśli Grupa obniży poziom wskaźnika skorygowanego zadłużenia do EBITDA poniżej 3,0x oraz utrzyma proporcję wolnych przepływów środków pieniężnych do zadłużenia powyżej pułapu 15% w wyniku umiarkowanego wzrostu przychodów i EBITDA. Z kolei wycofanie pozytywnej perspektywy ratingu mogłoby nastąpić w przypadku utrzymania przez Grupę wskaźnika skorygowanego zadłużenia do EBITDA na poziomie powyżej 3x, co mogłoby być skutkiem braku organicznego wzrostu przychodów, wyższych niż zakładane nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci Netii lub wyższej niż spodziewana dystrybucji środków do akcjonariuszy.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: S&P Global Ratings
revised Cyfrowy Polsat Group’s rating outlook to positive


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”) informs that on December 18, 2018 S&P Global Ratings
(“S&P”) revised the rating outlook for Cyfrowy Polsat Group (“Group”)
from stable to positive, affirming the BB+ issuer credit rating.


In its justification S&P stated that the
upward revision of the rating outlook reflects in particular its opinion
that the Group has potential and willingness to deleverage to below 3.0x
(S&P adjusted) by 2019 supported by the expectation of organic revenue
growth and the consolidation of Netia group (“Netia”).


S&P anticipates the Group’s organic revenue
growth in 2019 given: (i) the expansion in its premium sports content in
the pay TV segment, (ii) the increase in advertising revenues, and (iii)
revenue stabilization in the mobile segment. In S&P’s view, the addition
of Netia further strengthens the Group's position as the Polish telecom
operator providing a full-scope convergent offering. Concurrently, S&P
expects the Group to maintain reported free operating cashflow (FOCF) of
about Polish zloty (PLN) 1.5 billion, despite temporary higher
investments to upgrade Netia's access network.


S&P may raise the rating of the Group by one
notch over the next 12 months if, as a result of a modest growth in
revenues and EBITDA, the Group reduces its adjusted debt to EBITDA below
3.0x coupled with FOCF to debt remaining above 15%. On the other hand, a
downward revision of the outlook from positive to stable could result
from the Group’s maintaining its adjusted debt to EBITDA above 3x, which
could stem from a lack of return to organic revenue growth,
higher-than-expected investments needed to upgrade Netia's network, or
higher-than-expected shareholder returns.


The rating is not a recommendation to buy,
sell or hold securities and may be subject to revision or withdrawal at
any time.


Legal basis: Article 17 Section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-18 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2018-12-18 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl