0,70 zł
0,00% 0,00 zł
Cyfrowe Centrum Serwisowe SA (CCS)

Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
CCS_SA_ujawnienie_stanu_posiadania_akcji_przez_FI_TFI_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej jako „Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 4 października 2017 roku otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej jako „TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej jako ,,Fundusz TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późniejszymi zmianami, dalej: ,, Ustawa o Ofercie'') zawiadomienie o tym, że w wyniku rozliczenia w dniu 3 października 2017 r. zbycia 21.364 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, dokonanego w dniu 29 września 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszu TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, to jest:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 799.735
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,0326%
Liczba głosów z akcji: 799.735
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,0326%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 778.371
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,8982%
Liczba głosów z akcji: 778.371
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,8982%.

Ponadto TFI PZU SA poinformował, iż:
- Fundusz TFI PZU nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;
- Fundusz TFI PZU nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;
- TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszu TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
CCS SA_ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA.pdfCCS SA_ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-04 Jerzy Maciej Zygmunt prezes zarządu
2017-10-04 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl