REKLAMA

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia podatkowego dotyczącego litewskiej spółki zależnej.

2021-10-14 16:01
publikacja
2021-10-14 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia podatkowego dotyczącego litewskiej spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu od spółki zależnej „UAB Skaitmeninis Prieźiuros Centras” (dalej „spółka zależna”) z siedzibą w Wilnie (Republika Litewska), informacji dotyczącej wyroku sądu litewskiego ”Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas” w stosunku do tej spółki zależnej (dalej: „rozstrzygnięcie”).

Rozstrzygnięcie dotyczy sporu spółki zależnej z tamtejszym organem podatkowym obejmującego ocenę charakteru prawnego transakcji handlowych przeprowadzanych przez tę spółkę zależną z kontrahentami zagranicznymi i wiążącym się z tym obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług na terytorium Republiki Litewskiej przez spółkę zależną.
Na mocy rozstrzygnięcia, litewski sąd stwierdził, że transakcje handlowe, które spółka zależna dokonała z kontrahentem z innego kraju UE nie spełniały formalnych kryteriów transakcji trójstronnych w rozumieniu litewskich przepisów podatkowych, w związku z czym występuje obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług od tychże transakcji na terytorium Republiki Litewskiej.

Ponadto, z treści rozstrzygnięcia wynika jednoznacznie, że okoliczności faktyczne sprawy są bezsporne, a organ podatkowy nie kwestionował przebiegu transakcji, ani rzeczywistego charakteru transakcji a istota sporu sprowadza się do oceny prawnopodatkowej dokonywanych transakcji i ustalenia czy miały charakter transakcji trójstronnych czy też nie, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego litewskiego i przepisów prawa Unii Europejskiej.

O szczegółach sporu Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020.

Spółka zależna nie zgadza się z tą oceną, ponieważ jej zdaniem przepisy prawa Unii Europejskiej w tym zakresie są odmienne od przepisów prawa litewskiego i zamierza podjąć dalsze kroki prawne w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Robert Frączek wiceprezes zarządu
2021-10-14 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki