REKLAMA

CREEPYJAR: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2021-01-13 17:52
publikacja
2021-01-13 17:52
Zarząd Creepy Jar S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. otrzymał informację od akcjonariusza Emitenta – Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 13 stycznia 2021 r. odwołał ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Knigawkę oraz jednocześnie w jego miejsce powołał Panią Mirosławę Cienkowską.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków tj.:
Michał Paziewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Edward Likowski – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piskorz – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Brudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Mirosława Cienkowska – Członek Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pani Mirosławy Cienkowskiej zgodny z informacjami o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu od nowego Członka Rady Nadzorczej, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji o powołaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki