REKLAMA

CREEPY JAR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

2021-06-24 19:13
publikacja
2021-06-24 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej Zarząd Creepy Jar S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZ), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r., na którym to ZWZA wykonywanych było 372.058 (54,76%) głosów z posiadanych akcji.

1. Krzysztof Kwiatek, któremu przysługiwało 73.879 głosów na ZWZ, które stanowiły 19,86% udziału w głosach na ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 r. i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Krzysztof Sałek, któremu przysługiwało 73.878 głosów na ZWZ, które stanowiły 19,86% udziału w głosach na ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 r. i które stanowią 10,87% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Tomasz Soból, któremu przysługiwało 73.752 głosów na ZWZ, które stanowiły 19,82% udziału w głosach na ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 r. i które stanowią 10,85% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. któremu pośrednio przysługiwało 46.583 głosów na ZWZ, które stanowiły 12,52% udziału w głosach na ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 r. i które stanowią 6,86% udziału w ogólnej liczbie głosów.

5. Venture FIZ, któremu przysługiwało 87.361 głosów na ZWZ, które stanowiły 23,48% udziału w głosach na ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 r. i które stanowią 12,86% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2021-06-24 Krzysztof Sałek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki