REKLAMA

CREEPY JAR S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za 3 kwartał 2022 r. oraz narastająco za 3 kwartały 2022 r.

2022-11-08 17:15
publikacja
2022-11-08 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Wstępne wybrane dane finansowe za 3 kwartał 2022 r. oraz narastająco za 3 kwartały 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:

Dane za 3 kwartał 2022 r.:
- przychody ze sprzedaży: 15,0 mln zł wobec 14,1 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 6% r/r),
- zysk z działalności operacyjnej: 10,1 mln zł wobec 9,9 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 2% r/r),
- zysk netto: 10,8 mln zł wobec 9,1 mln zł w 3 kw. 2021 r. (wzrost o 19% r/r);

Dane narastająco za 3 kwartały 2022 r.:
- przychody ze sprzedaży: 43,0 mln zł wobec 35,3 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 22% r/r),
- zysk z działalności operacyjnej: 29,2 mln zł wobec 23,3 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 25% r/r),
- zysk netto: 29,4 mln zł wobec 21,1 mln zł w 1-3 kw. 2021 r. (wzrost o 39% r/r);

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 78,0 mln zł na dzień 30 września 2022 r. wobec 61,2 mln zł na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w 3 kwartale 2022 r. są efektem bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich platformach sprzętowych, w szczególności na PC/Steam dzięki udanej premierze dodatku Animal Husbandry na PC.

W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 319 tys. kopii, z czego 69 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.

Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2022 r. wyniosła 1,08 mln kopii, z czego 284 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.

Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe
za 3 kwartał 2022 r. oraz dane narastająco za 3 kwartały 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Krzysztof Sałek Członek Zarządu
2022-11-08 Tomasz Soból Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki