REKLAMA

CREEPY JAR S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 dot. uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

2021-06-24 20:24
publikacja
2021-06-24 20:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210624_WAW_Creepy_Jar_uchwaly_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021 dot. uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Creepy Jar S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w którym omyłkowo nie załączono treści podjętych uchwał podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2021 r. W związku z powyższym wraz z poniższą, właściwą treścią raportu bieżącego Emitent załącza brakującą treść uchwał podjętych podczas ZWZ:

„Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ") Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 r. w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa.

Emitent informuje, że ZWZ nie podjęło jednej uchwały, tj. Uchwały nr 6 ZWZ w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 6.794.360 zł do wypłaty dla akcjonariuszy a w pozostałej kwocie tj. 15.614.411,61 zł na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. Treść Uchwały nr 6 została zaproponowana przez akcjonariusza Emitenta podczas obrad ZWZ.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.”
Załączniki
Plik Opis
20210624 WAW Creepy Jar uchwaly ZWZA.pdf20210624 WAW Creepy Jar uchwaly ZWZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2021-06-24 Krzysztof Sałek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki