REKLAMA

CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Running With Scissors LLC

2019-10-17 15:19
publikacja
2019-10-17 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Running With Scissors LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. zawarto umowę z Running With Scissors LLC (dalej jako: RWS). Przedmiotem niniejszej umowy jest preprodukcja oraz produkcja gry w wersji na PC (dalej jako: Gra), która jest rozszerzeniem serii gier POSTAL. RWS pełni rolę wydawcy Gry, natomiast Emitent jest producentem i posiadającym pełne prawa majątkowe do Gry.

Emitentowi przysługiwać będzie prowizja w wysokości 80% przychodów netto ze sprzedaży Gry do czasu zwrócenia się kosztów jej produkcji. Po całkowitym zwrocie kosztów produkcji Gry Emitent otrzymywać będzie 50% przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część zysku stanowić będzie wynagrodzenie RWS za usługi świadczone zgodnie z ww. umową. Wynagrodzenie wypłacane będzie co miesiąc w przeciągu 30 dni kalendarzowych po zakończeniu danego miesiąca.

Prezentacja Gry planowana jest na 2020 r., a premiera 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki