REKLAMA

CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Ancient Games S.A.

2021-05-07 14:34
publikacja
2021-05-07 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Ancient Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r. powziął informację, że w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Ancient Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Ancient Games), Zarząd Ancient Games obustronnie sygnował umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji Ancient Games do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Głównym przedmiotem działalności Ancient Games S.A. jest tworzenie gier symulacyjnych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki