12,7600 zł
1,92% 0,2400 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
regulamin_programu_motywacyjnego_CFG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-25
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie Uchwały nr 1/2019/PROGRAM, przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników bądź współpracowników Spółki (dalej jako: Program Motywacyjny). Program Motywacyjny ma na celu stabilizację składu osobowego Spółki, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką, a jej kluczowymi pracownikami bądź współpracownikami.

W ramach Programu Motywacyjnego wyemitowanych zostanie nie więcej niż 133.350 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) każda (dalej jako: Akcje). Zgodnie z uprawnieniem określonym w § 6a Statutu Spółki, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony w ramach kapitału docelowego, o kwotę łącznie nie większą niż 30.670,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy).

Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
Załączniki
Plik Opis
regulamin_programu_motywacyjnego_CFG.pdfregulamin_programu_motywacyjnego_CFG.pdf załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.